โรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ ยินดีต้อนรับ
 
ยึดมั่นมาตรฐาน
  บริการด้วยใจ
  ฉับไวทุกเวลา
  รักษาด้วยเทคโนโลยี
เป็นโรงพยาบาลที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในจังหวัดพิจิตร
และมีบุคลากรที่ใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ
แบ่งปันความสุข ใส่ใจทุกชีวิต สุขภาพดีทุกคน อดทนทุกสถานการณ์
ประสานใจพัฒนา สร้างวินัยถ้วนหน้า เมตตาทุกขณะ เรียนรู้ตลอดเวลา
แนะนำโรงพยาบาล
เครื่องตรวจสวนหัวใจ
CATH LAB
เครื่องเดียวในโรงพยาบาลเอกชนภาคเหนือตอนล่าง

ใช้สำหรับ

- ตรวจหาความผิดปกติของเส้นเลือดหัวใจ
- ใส่ขดลวดขยายเส้นเลือดหัวใจ
เครื่องตรวจวินิจฉัยด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
MRI
เครื่องเดียวในโรงพยาบาลเอกชนภาคเหนือตอนล่าง
- ตรวจหาความผิดปกติของเนื้อเยื่อในร่างกาย
มีความปลอดภัยสูง มีความเสี่ยงต่อการแพ้รังสีต่ำมาก
ตรวจพบรอยโรคได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น
เครื่องสลายนิ่วด้วยคลื่นเสียง ESWL
เครื่องเดียวในโรงพยาบาลเอกชนภาคเหนือตอนล่าง
ใช้สำหรับ
รักษานิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ โดยไม่ต้องผ่าตัด
เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง
CT 128 สไลด์ พร้อม I Dose
- ใช้ตรวจหาความผิดปกติของร่างกายทุกส่วน
- ได้รับรังสีน้อยกว่าในคุณภาพที่ดีกว่า
เครื่องแรกในโรงพยาบาลเอกชนภาคเหนือ
jQuery Slider