เครื่องตรวจเอกซเรย์เต้านม


เครื่องแรกและเครื่องเดียวในจังหวัดพิจิตร  ที่ทำให้ท่านรู้เท่าทันมะเร็งเต้านมซึ่งเป็นสาเหตุอันดับต้นๆในการเสียชีวิตของผู้หญิงไทยก่อนใคร  ด้วยระบบดิจิตอลทำให้ได้ภาพเอกซเรย์ที่ชัดเจนสะดวก รวดเร็วในการตรวจ และยังใช้ปริมาณรังสีลดลงกว่าปกติ  อย่าปล่อยให้มะเร็งพรากความเป็นหญิงจากตัวท่านไป !

แมมโมแกรมคืออะไร
          แมมโมแกรม คือการตรวจเต้านมโดยใช้รังสีเอ็กซ์ ในขณะตรวจเต้านมจะถูกกดโดยเครื่องให้แน่นเพื่อที่จะได้เห็นความผิดปกติอย่างชัดเจน
ขั้นตอนการตรวจ 
          การตรวจเอกซเรย์เต้านม จะมีการกดเต้านมด้วยเครื่องเอกซเรย์ โดยจะมีการถ่ายภาพทั้งหมด 4 ภาพ ในขณะทำการตรวจ (กดเต้านม) ผู้ป่วยอาจมีอาการเจ็บบ้างเล็กน้อย ซึ่งมีความจำเป็นเพื่อที่จะแยกรายละเอียดภายในเต้านมให้ชัดเจนขึ้น ในขณะที่ตรวจผู้ป่วยต้องยืนนิ่ง ๆ ไม่ขยับไปมา เพราะจะทำให้ภาพที่ออกมาไม่ชัดเจน (ภาพจะ Blur) 
รังสีแพทย์จะทำการตรวจเต้านมด้วยอัลตราซาวนด์ร่วมด้วย และหลังจากการทำอัลตราซาวนด์แล้ว รังสีแพทย์ยังมีข้อสงสัย ก็อาจจะให้ทำการถ่ายเอกซเรย์เพื่อขยายส่วนที่สงสัยเพิ่มเติม
ประโยชน์ของแมมโมแกรม 
          แมมโมแกรมมีความสามารถสูงในการตรวจหามะเร็งเต้านมที่ยังมีขนาดเล็กและไม่มีอาการ ทำให้ผลการรักษาดีผู้ป่วยมีโอกาสอยู่รอดมากขึ้นและนานขึ้น การตรวจแมมโมแกรมในคนปกติที่ไม่มีอาการ เพื่อหามะเร็งระยะเริ่มต้นแบบนี้ เรียกว่า " SCREENING MAMMOGRAM " นอกจากนี้แมมโมแกรมยังมีประโยชน์ในการวินิจฉัยโรค (diagnosis  mammogram)  ในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการแล้ว เช่น คลำได้ก้อน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงทุกคน ควรได้รับการตรวจเป็นพื้นฐานอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง หรือปีเว้นปี ในช่วงอายุ 35-40 ปี, หลังจากอายุ 40 ปีขึ้นไป ควรตรวจเป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะหญิงที่มีประวัติมะเร็งเต้านม ในครอบครัวหรือญาติด้านมารดา อาจจะยิ่งต้องตรวจเน้นกว่าปกติ
การเตรียมตัวตรวจแมมโมแกรม
          การตรวจแมมโมแกรม (Mammogram) สามารถทำการตรวจได้โดยไม่ต้องเตรียมตัวแต่อย่างใด เพียงแต่ให้งดทาแป้ง งดฉีดน้ำหอม งดทาลูกกลิ้ง บริเวณเต้านมและรักแร้ทั้งสองข้าง  เพื่อให้การตรวจได้ผลดีจะนิยมตรวจในช่วง 7 วัน หลังจากเริ่มประจำเดือน แต่ในกรณีมีก้อน หรือหญิงวัยหมดประจำเดือนก็สามารถรับบริการตรวจได้เลย