รถเอกซเรย์เคลื่อนที่   MOBILE BUS X-RAY                คันใหญ่ ระบบภายในเลิศ !  บริการถึงที่ด้วยเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอล  สามารถเอกซเรย์ได้รวดเร็วไม่เกิน  30 วินาที 1 ภาพ ให้ความคมชัดสูง  พร้อมด้วยอุปกรณ์รองรับงานนอกสถานที่คบครัน ระบบ LAN   ตู้เสื้อผ้านอกสถานที่ลดปัญหาการรอนานระกว่างเปลี่ยนชุดพร้อมด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์          เหมาะสำหรับงานตรวจสุขภาพประจำปีบริษัทหรือ หน่วยงานต่างๆ ใกล้ ไกล เราก็ไปทุกที่   นึกถึงเรา โรงพยาบาลชัยอรุณ

ส่วนเนื้อหาเพิ่มเติม
เครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล
          การถ่ายภาพทางรังสีถือเป็นสิ่งสำคัญในการช่วยวินิจฉัยโรคต่างๆ ของแพทย์ทุกคน แต่เดิมการ ถ่าย ภาพทางรังสีจะเป็นการใช้รังสีเอกซเรย์ ฉายผ่านตัวผู้ป่วยไปตกกระทบกับแผ่นฟิล์มโดย ตรง แล้วจึงนำไปล้าง เป่าให้แห้งก่อนได้ภาพเอกซเรย์เพื่อส่งให้รังสีแพทย์หรือแพทย์เจ้าของไข้ใช้ในการวินิจฉัยโรค
          ในปัจจุบัน ได้มีการคิดค้นเทคโนโลยีใหม่โดยการนำระบบคอมพิวเตอร์ทางการแพทย์ มาประยุกต์ ใช้ร่วมกับชุด รับภาพแบบดิจิตอล ( Digital Detector ) เพื่อสร้างภาพอย่างรวดเร็ว มีความแม่นยำ เห็นภาพเอกซเรย์ได้ทันทีหลังฉายรังสี ทำให้เจ้าหน้าที่หรือแพทย์ลดเวลาในการรอผล เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการของเจ้าหน้าที่และแพทย์ 

ข้อดีของเครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล
         1.ลดปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับ
         2. ภาพที่ได้มีคุณภาพดีมีความชัดเจนและมีเทคนิคพิเศษเพื่อช่วยในการวินิจฉัยได้แม่นยำ
         3. สามารถทำการตรวจผู้ป่วยได้ในปริมาณมาก
         4. ลดเวลาในการรอภาพเอกซเรย์
         5. ลดอัตราการถ่ายซ้ำ 
         6.  ลดต้นทุนในการซื้อวัสดุสิ้นเปลือง