โรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ

เลขที่ 31/12 ถ.สระหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000 
E-mail: Chaiaroonhos@hotmail.com

เบอร์โทรศัพท์พื้นฐาน โทร. 056-611-407, 056-034-217

ประชาสัมพันธ์ โทร. 086-490-0562

แผนกผู้ป่วยนอก โทร. 081-8867360

แผนก X-Ray โทร. 089-9603063

ผู้ป่วยหนัก(ICU) โทร. 089-960-3062

ผู้ป่วยในชั้น 3 โทร. 089-960-3029

ผู้ป่วยในชั้น 4 โทร. 088-286-1303

การเงิน โทร. 093-140-3363

 

 


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น 

แสกนเพื่อเปิดแผนที่