ห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ    โรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ


  ให้บริการวินิจฉัยและดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดแบบครบวงจร   โดย บุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและประสบการณ์ มุ่งเน้นการเป็นศูนย์กลางของผู้ป่วย การวิจัย และ เผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนและสังคม

  การตรวจสวนหัวใจและการขยายหลอดเลือดหัวใจ


  การสวนหัวใจ คือ การฉีดสารทึบรังสีดูลักษณะของหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจ เป็นการตรวจวินิจฉัย ช่วยให้แพทย์สามารถประเมินได้ว่า หลอดเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจตีบ-ตัน กล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรงเพียงใด ลิ้นหัวใจเปิดปิดได้ดีเพียงใด อีกทั้งยังสามารถวัดความดันภายในหัวใจและส่วนต่างๆ ของหัวใจได้ด้วย

  การขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูนเป็นหัตถการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ เป็นการขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูน เพื่อดันไขมันที่อุดตันหลอดเลือดอยู่ให้ไปชิดกับผนังหลอดเลือด ทำให้เลือดสามารถไหลผ่านจุดที่เคยตีบได้สะดวกขึ้น เมื่อเลือดไหลผ่านได้ดีขึ้น ผู้ป่วยจะรู้สึกเจ็บหน้าอกน้อยลง หายใจได้เต็มที่ขึ้น และลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันได้

  https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRWAhYg6s4RcoGr3X1A6JKila-dx9zHgsYs9W9fZ9EdhRXikLbxข้อบ่งชี้ การตรวจสวนหัวใจและการขยายหลอดเลือดหัวใจ

  • มีอาการเจ็บหน้าอก
  • คลื่นไฟฟ้าหัวใจระยะพักหรือเมื่อออกกำลังกายผิดปกติ
  • ตรวจหาบริเวณที่อาจมีรอยโรค
  • ตรวจเพื่อเตรียมการผ่าตัดหัวใจ
  • ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหรือภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตาย
  • อาการเจ็บหน้าอกอย่างรุนแรงที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยา

   

  ขั้นตอนการตรวจสวนหัวใจและการขยายหลอดเลือดหัวใจ


  ผู้รับการตรวจต้องงดอาหารและเครื่องดื่มก่อนตรวจ 6 ชั่วโมง และอาจต้องงดยาบางชนิดก่อนการตรวจ โปรดปรึกษาแพทย์เรื่องการงดยา           
  ระหว่างการสวนหัวใจจะมีสายน้ำเกลือเส้นเล็กที่แขนและต้องติดขั้วสื่อไฟฟ้า ที่หน้าอกและขา หลังจากฉีดยาชาเฉพาะที่แขนหรือขาหนีบแล้วแพทย์จะใส่สายสวนขนาดเล็กบริเวณนั้น แล้วใส่สายสวนขนาดเล็กเข้าไปทางหลอดเลือด สายสวนที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดประมาณ 0.2 เซนติเมตร สายสวนจะเข้าไปในหลอดเลือดจนถึงหัวใจ จากนั้นแพทย์จะฉีดสารทึบรังสีเข้าไปตามหลอดเลือดหัวใจ แล้วใช้เครื่องเอกซเรย์ถ่ายภาพหลอดเลือด    ภาพที่ได้แสดงเห็นช่องทางไหลเลือดเลี้ยงหัวใจอย่างละเอียด ขั้นตอนการสวนหัวใจและฉีดสีใช้เวลาประมาณ 30–60 นาที เมื่อเรียบร้อยแล้ว สายสวนจะถูกดึงออกจากร่างกายผู้ป่วย

  สายสวนซึ่งมีบอลลูนเข้าไปยังหลอดเลือดบริเวณที่ตีบหรืออุดตัน เมื่อสายสวนเข้าไปถึงจุดเป้าหมาย แพทย์จะทำให้บอลลูนพองตัวไปดันไขมันที่อุดตันอยู่ให้ไปชิดกับผนังหลอดเลือด เปิดทางให้หลอดเลือดขยายออก เพื่อช่วยลดโอกาสที่หลอดเลือดจะตีบใหม่ กระบวนการขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูนและใส่ขดลวดใช้เวลาประมาณ 60-120 นาที
  https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQqoWrUSFBgZcHcFa2vMTp5cYYhLdab-ZbhMwQDRyj4h2KDLSCT


  ความเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อน

   

  • อาจมีลิ่มเลือดอุดตันทำให้เกิดอัมพฤกษ์ อัมพาต (0.2%)
  • อาจเสียชีวิต (0.1%)
  • บริเวณที่ใส่สายสวนอาจเลือดออก (น้อยกว่า 2%)
  • มีเลือดออก ติดเชื้อและปวดบริเวณที่ใส่สายสวน
  • เกิดลิ่มเลือดอุดตัน ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันหรือเส้นเลือดในสมองตีบ
  • หลอดเลือดได้รับความเสียหาย
  • หัวใจเต้นผิดจังหวะ
  • ไตมีปัญหาจากการขับสารทึบรังสีออกจากร่างกาย
  • แพ้สารทึบรังสีที่ใช้ในกระบวนการ

  ทางเลือกอื่นในการตรวจ
  การตรวจคลื่นสะท้อนเสียงของหัวใจเมื่อออกกำลัง (Stress Echocardiogram) การตรวจเอกซเรย์ด้วยคอมพิวเตอร์ (CTA)
  สถานที่ตั้ง  ศูนย์หัวใจ รพ. ชัยอรุณเวชการ  ถ.สระหลวง ต.ในเมือง อ.เมืง จ.พิจิตร
  เวลาทำการ   ทุกวัน เวลา 08.00–16.00 น.
  การนัดหมายและติดต่อสอบถาม  โทรศัพท์: 056-651-407