โรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ ยินดีต้อนรับ
 
ยึดมั่นมาตรฐาน
  บริการด้วยใจ
  ฉับไวทุกเวลา
  พัฒนาต่อเนื่อง
ทีมแพทย์เข้มแข็ง
เทคโนโลยีทันสมัย
เพิ่มข้อความ
คลิ๊กเพื่อดู
มาตรฐาน iso
มาตรฐาน ISO 9001 : 2008

ISO
9001 : 2008
สารสนเทศ
สารสนเทศ
Size     CPU Usage
CT 128 Slice
ด้วยปริมาณรังสี
ที่
น้อยกว่าปกติถึง ... เท่า
เพื่อ
ความ
ปลอดภัย
ราคา
เบาๆ
  Chrome      3+
  Firerfox      2+
  IE              6+
  Safari        3.1+
  Opera       10+
Ct 64 Slice
สารสนเทศ
ชัยอรุณเวชการ
  Chrome      3+
  Firerfox      2+
  IE              6+
  Safari        3.1+
  Opera       10+
สารสนเทศ
สารสนเทศ
jQuery Slider
 

 

PIC

   

รู้ทันโรคหลอดเลือดสมอง