นพ.เสริมสุข      เหลาหชัยอรุณ
สูติ-นรีเวชศาสตร์

การศึกษา

 • 2511-2519 โรงเรียนราษฎร์บำรุง จ.พิจิตร
 • 2520-2522มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
 • 2521-2523มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษาพญาไท(รุ่นที่41)
 • 2523-2528 แพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 36
 • 2532-2535 สูตินรีเวช มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การทำงาน

 • 2533-2551 โรงพยาบาลสหเวชพิจิตร
 • 2552-ปัจจุบัน โรงพยาบาลชัยอรุณเวชการพิจิตร
      
วัน เวลาตรวจ
อาทิตย์ 08:00 - 17:00 น.
จันทร์ 08:00 - 13:00 น.
17:00 - 19:00 น.
อังคาร 08:00 - 13:00 น.
17:00 - 19:00 น.
พุธ 08:00 - 13:00 น.
17:00 - 19:00 น.
พฤหัสบดี 08:00 - 13:00 น.
17:00 - 19:00 น.
ศุกร์ 08:00 - 13:00 น.
17:00 - 19:00 น.
เสาร์ -

นพ.กิติกร พนิชย์สกุล
ประสาทศัลยศาสตร์ (สมอง )

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต ปี 2529 จาก ม.เชียงใหม่
 • ผู้เชี่ยวชาญประสาทศัลยศาสตร์ ปี 2533 จากกรมการแพทย์
 • อนุมัติบัตร เวชศาสตร์และครอบครัว ปี 2546
 • BBA ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ปี 2546
 • MBA ม.รามคำแหง ปี 2548
 • ดูงานเพิ่มเติมด้าน microneurosurgery + spine
  ปี 40-41 สถาบันประสาทวิทยา กทม.
วัน เวลาตรวจ
อาทิตย์ -
จันทร์ 08:00 - 17:00 น.
อังคาร 08:00 - 17:00 น.
พุธ 08:00 - 17:00 น.
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00 น.
ศุกร์ 08:00 - 17:00 น.
เสาร์ -

พญ.ทิพพา โตเปรม
โสต ศอ นาสิกวิทยา (หู คอ จมูก)

 • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต จาก ม.นเรศวร
 • จยวุฒิบัตร โสต ศอ นาสิก (หู,คอ,จมูก) จากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 • ตรวจรักษาโรคภูมิแพ้ โดยทดสอบทางผิวหนัง
วัน เวลา
อาทิตย์ -
จันทร์ 08:00 - 17:00 น.
อังคาร 08:00 - 17:00 น.
พุธ 08:00 - 17:00 น.
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00 น.
ศุกร์ 08:00 - 17:00 น.
เสาร์ 08:00 - 12:00 น.

นพ.อดิศร ศรีบุญแสน
ศัลยศาสตร์

 • พบ.วว.(ศัลยศาสตร์ทั่วไป)
 • แพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ทั่วไป คณะแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ร.พ.กรุงเทพตราด จ.ตราด
 • ร.พ.กรุงเทพจันทบุรี จ.จันทบุรี
 • ร.พ.แพร่คริสเตียน จ.แพร่
วัน เวลา
อาทิตย์ -
จันทร์ 08:00 - 17:00 น.
อังคาร 08:00 - 17:00 น.
พุธ 08:00 - 17:00 น.
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00 น.
ศุกร์ 08:00 - 17:00 น.
เสาร์ 08:00 - 17:00 น.

พญ.อัญชลี ปัณฑวนันท์
อายุรศาสตร์

 • จบแพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล พ.ศ. 2539
 • จบแพทย์เฉพาะทาง ด้านอายุรศาสตร์ (วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์ ) คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล พ.ศ. 2545
 • ประกาศนียบัตรแพทย์ฝังเข็ม ม.เซี่ยงไฮ้ พ.ศ. 2545
 • อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ครอบครัว

ตรวจรักษาพิเศษ

 • ตรวจส่องกล้องกระเพาะอาหาร
วัน เวลา
อาทิตย์ -
จันทร์ 08:00 - 17:00 น.
อังคาร 08:00 - 17:00 น.
พุธ 08:00 - 17:00 น.
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00 น.
ศุกร์ 08:00 - 17:00 น.
เสาร์ 08:00 - 12:00 น.

นพ.ณัฐธัญ ตันติการพานิช
กุมารเวชศาสตร์ระบบทางเดินหายใจ

 • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
 • กุมารเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • กุมารเวชศาสตร์ สาขาโรคระบบหายใจ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล
วัน เวลา
อาทิตย์ 08:00 - 17:00 น.
จันทร์ 08:00 - 17:00 น.
อังคาร 08:00 - 17:00 น.
พุธ 08:00 - 17:00 น.
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00 น.
ศุกร์ 08:00 - 17:00 น.
เสาร์ 08:00 - 17:00 น.

นพ.โรจน์ศักดิ์ เตชะบุญญะ

 • จบคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • จบวุฒิบัตรศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ โรงพยาบาลราชวิถี
วัน เวลา
อาทิตย์ -
จันทร์ 08:00 - 17:00 น.
อังคาร 08:00 - 17:00 น.
พุธ 08:00 - 17:00 น.
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00 น.
ศุกร์ 08:00 - 17:00 น.
เสาร์ 08:00 - 17:00 น.

นพ.อรรถพล พรรณศรี
เวชกรรมทั่วไป

 • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2538
วัน เวลา
อาทิตย์ -
จันทร์ 07:00 - 19:00 น.
อังคาร 07:00 - 19:00 น.
พุธ 07:00 - 19:00 น.
พฤหัสบดี 07:00 - 19:00 น.
ศุกร์ 07:00 - 19:00 น.
เสาร์ -

นพ.ปิติพงศ์ ทรงทันตรักษ์
กุมารเวชศาสตร์

 • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วุฒิบัตร กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

 • กุมารแพทย์ รพ.นพ.สุรเชษฐ์ จ.บุรีรัมย์
 • กุมารแพทย์ รพ.เลยราม จ.เลย
 • กุมารแพทย์ รพ.ชัยภูมิราม จ.ชัยภูมิ
วัน เวลา
อาทิตย์ 08:00 - 17:00 น.
จันทร์ 08:00 - 17:00 น.
อังคาร 08:00 - 17:00 น.
พุธ 08:00 - 17:00 น.
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00 น.
ศุกร์ 08:00 - 17:00 น.
เสาร์ 08:00 - 17:00 น.