เครื่องเอกซเรย์ CT SCAN


ที่สุดของเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ แห่งเดียวในภาเหนือตอนล่าง!!! เครื่องเอกซเรย์ CT SCAN 128 Slice  (Multi-Detector CT) รวดเร็วกว่าสร้างภาพได้ครั้งเดียว 128 ภาพ   และละเอียดบางกว่าสูงสุดถึง 0.8 mm.   อีกทั้งสามารถลดปริมาณรังสีกว่าเท่าตัว       ตรวจหลอดเลือดได้ทั้งร่างกาย แม้กระทั้งหลอดเลือดหัวใจที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา   พร้อมให้บริการทั้งเครื่องเดิม  CT  64 slice   ให้บริการถึง 2 เครื่อง  รับประกันทุกนาทีชีวิตเราพร้อมให้บริการท่าน   24  ชั่วโมง  ที่ โรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ


เพื่อการรักษาและวินิจฉัยที่มีประสิทธิภาพและได้รับผลกระทบน้อยที่สุด วงการแพทย์จึงมีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีให้ใหม่ๆ ล้ำๆ อยู่เสมอเทคโนโลยีหนึ่งในปัจจุบันนี้   คือ เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง  CT SCAN  128 SLICE


CT SCAN  128 SLICE   คืออะไร
            CT  128 SLICE  เป็นเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง สามารถ SCAN ผู้ป่วยได้เร็วถึง128 ภาพ ต่อการหมุน 1 รอบ โดยใช้เวลาเพียง 0.4 วินาที เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง เครื่องนี้มีโปรแกรมช่วยลดปริมาณรังสี ทำให้ผู้ป่วยได้รับปริมาณรังสีน้อยลงกว่า CT SCAN ที่ใช้อยู่ทั่วไปในปัจจุบัน ซึ่งมีตั้งแต่ 1,4,16,32,64 และ 128 SLICE  ตามพัฒนาการและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสร้างเครื่องมือที่ก้าวหน้าไปอยู่ตลอดเวลา  ทำให้การตรวจร่างกายด้วยเครื่อง  CT SCAN  ดีขึ้นเรื่อยๆ  มีความคมชัดความละเอียดของภาพมากขึ้น สามารถ SCAN ได้รวดเร็วขึ้นอย่างมาก  จนกระทั่งสามารถตรวจอวัยวะที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาอย่างหัวใจได้
            ความสามารถของ computer ในการจัดการกับข้อมูลที่ scan ผู้ป่วย ก็พัฒนาอย่างมาก ทำให้การสร้างภาพ 3 มิติที่มีความคมชัดมากขึ้นเรื่อยๆ สามารถดูภาพในระนาบต่างๆ  รวมทั้ง การสร้างภาพแบบเดียวกับการตรวจส่องกล้อง  เช่น  การตรวจลำไส้ใหญ่  การตรวจท่อทางเดินหายใจ  เป็นต้นCT SCAN  128 SLICE  ในการตรวจเส้นเลือดหัวใจ
            เนื่องจากหัวใจเป็นอวัยวะที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา การตรวจหัวใจหรือเส้นเลือดหัวใจ จึงยากกว่าการตรวจอวัยวะอื่นๆ ที่อยู่นิ่งๆ CT SCAN ความเร็วสูงมากๆ จึงจะสามารถตรวจเส้นเลือดของหัวใจได้  โดยการฉีดสีเอกซเรย์เข้าเส้นเลือดที่แขน  แล้วกำหนดให้เครื่อง scanหัวใจ ขณะที่สีเดินทางมาถึง จึงสามารถเห็นเส้นเลือดหัวใจได้ว่ามีการตีบตันมากน้อยเพียงใด  มีหินปูน-ไขมัน เกาะในเส้นเลือดมากน้อยเพียงใด  เพื่อที่แพทย์จะได้วางแผนการรักษาได้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละคน

ใครบ้างที่ควรรับการตรวจตรวจเส้นเลือดหัวใจ
            แพทย์โรคหัวใจที่ดูแลผู้ป่วยจะเป็นผู้แนะนำ ว่าใครสมควรจะได้รับการตรวจเส้นเลือดหัวใจ โดยพิจารณาจากอาการและปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เช่น เป็นเบาหวาน ความดัน  ไขมันในเลือดสูง  สูบบุหรี่ มีประวัติในครอบครัวเป็นโรคหัวใจ  มีอาการเจ็บหน้าอกโดยไม่ทราบสาเหตุ  การตรวจวิ่งสายพานได้ผลไม่ชัดเจนหรือก้ำกึ่ง  เป็นต้น

ตรวจเส้นเลือดหัวใจด้วย CT SCAN  128 SLICE   ใช้เวลานานไหม  เจ็บไหม อันตรายไหม
            การตรวจเส้นเลือดหัวใจด้วย CT SCAN  128 SLICE  ใช้เวลาไม่นาน  เวลาที่เครื่อง scan ทำงาน 9วินาที เท่านั้น  แต่อาจใช้เวลาเตรียมตัว 30 นาที -1ชั่วโมง  แพทย์หัวใจจะตรวจประเมินผู้ป่วย จะมีการให้ยาลดการเต้นของหัวใจให้ช้าลงเล็กน้อย   อาจมีการให้ยาขยายหลอดเลือด   ทั้งหมดนี้เพื่อให้ได้ภาพที่คมชัด  เพื่อให้การวินิจฉัยถูกต้องแม่นยำที่สุด  ผู้ป่วยจะไม่เจ็บปวดอะไร  มากกว่าการมีเข็มแทงที่แขนแบบเดียวกับการเจาะเลือด  ถือว่าเป็นการตรวจที่ปลอดภัย มีความเสี่ยงเล็กน้อย ในกรณีที่ผู้ป่วยอาจแพ้สารทึบรังสีที่ใช้ฉีด  ซึ่งพบได้น้อยมาก  และโรงพยาบาลมีความพร้อมในการแก้ไขหากผู้ป่วยมีอาการแพ้

ตรวจเส้นเลือดหัวใจด้วย CT SCAN  ปลอดภัยกว่าการตรวจด้วยวิธีสวนหัวใจหรือไม่
            การตรวจเส้นเลือดหัวใจด้วยวิธีสวนหัวใจ ก็ถือว่าเป็นการตรวจที่ปลอดภัย ความเสี่ยงในการเกิดอันตรายจากการใช้สายสวนหัวใจมีบ้างแต่ก็น้อยมาก  แต่การตรวจด้วย CT SCAN  นี้ปลอดภัยยิ่งกว่า เพราะไม่มีการแทงเข็มเข้าเส้นเลือดแดง ไม่มีการใช้สายสวน  แต่อย่างไรก็ตาม ทั้ง 2 วิธี มีข้อบ่งชี้ที่แตกต่างกัน การตรวจด้วยสายสวนหัวใจ  แพทย์หัวใจจะทำเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าเป็นเส้นเลือดหัวใจตีบ  และแพทย์สามารถให้การรักษาขยายหลอดเลือดได้ในการตรวจคราวเดียวกัน

ตรวจเส้นเลือดหัวใจด้วย CT SCAN  มีความแม่นยำมากแค่ไหน

            ความแม่นยำของการบอกว่าเส้นเลือดหัวใจตีบ ไม่ตีบ อย่างมีนัยสำคัญ หรือบอกว่าตีบมากว่า 50%   มีมากว่า 90%   การตรวจเส้นเลือดหัวใจด้วย  CT SCAN  นอกจากจะเห็นว่าเส้นเลือดหัวใจตีบหรือไม่แล้ว ยังอาจเห็นความผิดปกติอื่นๆ ในทรวงอกที่อาจเป็นสาเหตุของอาการด้วย ผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บหน้าอกเฉียบพลัน acute chest pain การทำ CT เส้นเลือดหัวใจเป็นการตรวจแยกโรค 3 โรคสำคัญที่มีอันตรายถึงชีวิตได้ ในการตรวจเดียวได้  triple rule out study คือแยกโรคว่าเจ็บหน้าอก จากเส้นเลือดหัวใจตีบ หรือ เลือดออกเซาะผนังหลอดเลือดใหญ่ หรือ ลิ่มเลือดอุดตัน (coronary  artery  stenosis, aortic  dissection, pulmonary  embolism)

การตวจลำไส้ใหญ่ด้วย CT SCAN  128 SLICE   
            มะเร็งลำไส้ใหญ่เป็นมะเร็งที่พบบ่อยอย่างหนึ่ง จึงเป็นอวัยวะอย่างหนึ่งที่ควรตรวจ  เพื่อหามะเร็งระยะเริ่มแรก  สามารถตรวจได้ 3 วิธี  คือ การเอกซเรย์สวนแป้ง ซึ่งเป็นวิธีที่ทำได้ง่าย  แต่ความสามารถในการตรวจพบมะเร็งในระยะแรกเริ่มไม่มาก   วิธีที่นิยมตรวจหามะเร็งระยะแรกเริ่ม  คือการส่องกล้องเข้าทางทวารหนัก  ซึ่งตรวจโดยแพทย์ทางเดินอาหาร หากพบก้อนเล็กๆ ที่เรียกว่า โพลิป(polyp) ก็สามารถตัดออกได้ทันที หากพบก้อนเนื้องอกก็สามารถตัดชิ้นเนื้อออกมาตรวจ ว่าเป็นมะเร็งหรือไม่  ในการตรวจส่องกล้องลำไส้ใหญ่จะมีความยุ่งยากอยู่ระดับหนึ่ง  ทางเลือกอีกทางหนึ่งคือ การตรวจด้วย CT SCAN   รังสีแพทย์จะสามารถเห็นทั้งภายใน และภายนอกลำไส้ใหญ่ หากมีก้อนมะเร็งก็จะสามารถประเมินก้อนมะเร็งนั้นว่ากระจายไปนอกลำไส้  ไปต่อมน้ำเหลือง หรือที่อื่นๆอีกหรือไม่

CT SCAN  128 SLICE  ในการตรวจเส้นเลือดต่างๆ ทั่วทั้งตัว
            การตรวจเส้นเลือดสมอง ทรวงอก ช่องท้อง และแขนขา ในยุคก่อนนั้นจะต้องตรวจโดยการ ใส่สายสวนเส้นเลือดเข้าทางหลอดเลือดแดงที่ขาหนีบ แล้วดันสายสวนขึ้นไปจนถึงอวัยวะต่างๆ ที่ต้องการตรวจ  ซึ่งมีความยุ่งยากในการตรวจพอสมควร  แต่ปัจจุบันสามารถตรวจเส้นเลือดตั้งแต่หัวจรดเท้าได้ด้วย CT SCAN  128 SLICE ได้ง่ายดายด้วยวิธีการฉีดสีเข้าเส้นเลือดดำที่แขนเท่านั้น  ด้วยความเร็วของเครื่อง CT ทำให้สามารถจับภาพเส้นเลือดของส่วนที่ต้องการได้ ในเวลาอันรวดเร็วนอกจากนี้ยังสามารถตรวจปริมาณเลือดที่เข้าไปเลี้ยงสมอง ได้อย่างรวดเร็ว (cerebral blood perfusion) ทำให้การรักษาโรคสมองขาดเลือด มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

กล่าวโดยสรุป CT SCAN  ความเร็วสูง จะช่วยให้การวินิจฉัยโรคต่างๆ ตั้งแต่ศรีษะจรดเท้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  รวดเร็วขึ้น ช่วยให้การตรวจผู้ป่วยหนัก ผู้ป่วยฉุกเฉิน ผู้ป่วยเด็ก ทำได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น แต่ได้รับรังสีลดลงกว่าเครื่องรุ่นเก่า  สำหรับการตรวจหลอดเลือดหัวใจ เมื่อเทียบกับวิธีสวนหัวใจ CT SCAN ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ป่วยอีกด้วย เพราะไม่ต้องนอนค้างในโรงพยาบาล