โรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ จังหวัดพิจิตร เป็นโรงพยาบาลขนาด 108 เตียง เปิดบริการ เป็นปีที่ 10 แล้ว  

ให้บริการผู้ป่วยด้วยเครื่องมือทันสมัย    
เครื่องMRI 1.5 T.  /   เครื่องCT 128 Slice(เอกซเรย์คอมพิวเตอร์)    
ห้องสวนหัวใจ Cath Lab  /   เครื่องESWL(เครื่องสลายนิ่ว) ฯลฯ

โรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ รับสมัคร
   

รับสมัครแพทย์
- อายุรแพทย์ 1 อัตรา
     รับประกันรายได้ 250,000 บ.
- ศัลยแพทย์ 1 อัตรา
- กุมารแพทย์ 1 อัตรา
ติดต่อโดยตรง นายแพทย์เสริมสุข เหลาหชัยอรุณ โทร. 089-6421122

- พยาบาลวิชาชีพ 3 อัตราเงินเดือน 51,000 บ..
- ผู้ช่วยเหลือคนไข้
- เทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา
- รังสีแพทย์ 1 อัตรา
- ช่างไฟฟ้า   2   อัตรา

--------------------------------------------

โรงงานผลิตน้ำดื่ม วิน-วิน เปิดรับสมัครพนักงานดังนี้

ตำแหน่งงานในโรงผลิดน้ำวินวิน

- ช่าง CNC Lathe & Machining Center
   จำนวน 5 อัตรา
   ระดับเงินเดือน 15,000 -
   ลักษณะการทำงาน
    1. Setup งานด้วยเครื่อง CNC
    2. วาง procress งาน
    3. Tools Setup
    4. ตรวจสอบการทำงาน
    5. ปรับปรุงแก้ไข program ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
    6. บำรุงรักษาเครื่องจักร
   คุณสมบัติผู้สมัคร
    1. มีประสบการณ์ด้าน CNC หรือแม่พิมพ์
    2. มีความถนัดด้านช่าง
    3. อ่านแบบได้
    4. มีระเบียบวินัย
   เขตพื้นที่การปฏิบัติงาน : ตำบลท่าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
   สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม
    1. ค่าประสบการณ์ (ตามอายุงาน)
    2. เงินพิเศษ
    3. เบี้ยขยัน
    4. ค่ารักษาพยาบาล
    5. โบนัส

- ผู้จัดการโรงงาน
- หัวหน้าบัญชี
- เจ้าหน้าที่บัญชี
- หัวหน้าการตลาด
- เจ้าหน้าที่การตลาด
- หัวแผนกบุคคล/ธุรการ
- เจ้าหน้าที่บุคคล
- เจ้าหน้าที่ธุรการ
- หัวหน้าแผนกการผลิต
- เจ้าหน้าที่การผลิต
- เจ้าหน้าที่พัสดุ
- หัวหน้าพัสดุ
- เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
- แม่บ้าน
- พนักงานขับรถส่งน้ำ
- รปภ

ติดต่อสมัครงานได้ที่แผนกธุรการ โรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ โทร. 056-611407 ต่อ 16