โรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ ยินดีต้อนรับ
 
ยึดมั่นมาตรฐาน
  บริการด้วยใจ
  ฉับไวทุกเวลา
  พัฒนาต่อเนื่อง
ทีมแพทย์เข้มแข็ง
เทคโนโลยีทันสมัย
เพิ่มข้อความ
คลิ๊กเพื่อดู
มาตรฐาน iso
มาตรฐาน ISO 9001 : 2008

ISO
9001 : 2008
สารสนเทศ
สารสนเทศ
Size     CPU Usage
CT 128 Slice
ด้วยปริมาณรังสี
ที่
น้อยกว่าปกติถึง ... เท่า
เพื่อ
ความ
ปลอดภัย
ราคา
เบาๆ
  Chrome      3+
  Firerfox      2+
  IE              6+
  Safari        3.1+
  Opera       10+
Ct 64 Slice
สารสนเทศ
ชัยอรุณเวชการ
  Chrome      3+
  Firerfox      2+
  IE              6+
  Safari        3.1+
  Opera       10+
สารสนเทศ
สารสนเทศ
jQuery Slider
 

 

PIC

 

 

หน่วยไตเทียม โรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ

           เสนอบริการอย่างครบวงจร  ภายใต้สภาพแวดล้อมที่สะดวกสบาย   สะอาด 
และปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยและครอบครัว

ห้องตรวจและเครื่องมือแพทย์

       เตียงผู้ป่วยจำนวน   4   เตียง    พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
   เครื่องฟอกเลือดที่ทันสมัยนำเข้าจากต่างประเทศ
   ระบบการฟอกเลือดผ่านการรับรองมาตรฐานจากสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
   ระบบควบคุมและป้องกันการติดเชื้อผ่านมาตรฐานสากล
   เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่พร้อมให้บริการตลอด  24  ชั่วโมง   เพื่อให้การรักษาเป็นไป
อย่างต่อเนื่องกรณีไฟฟ้าดับ
  พยาบาลวิชาชีพผ่านการฝึกอบรมเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยที่รับการ
บำบัดทดแทนไต   ภายใต้การควบคุมของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้นโรคไต   และเพื่อ 
ความปลอดภัย   ทางหน่วยได้จัดเตรียมพยาบาลไว้ให้บริการผู้ป่วยอย่างเพียงพอ
  ทางหน่วยได้จัดเตรียมห้องพักรับรองสำหรับผู้ป่วย และ  ญาติ ที่มีสิ่งอำนวยความ
สะดวกครบครัน

 

 

                    
ภาพบรรยากาศภายในห้องไต  +   ห้องพักญาติ

 

 

 

การบริการ
  

 • การฟอกเลือดประจำ
 • การฟอกเลือดในผู้ป่วยอาการหนักในห้องไอซียู
 • การฟอกเลือดสำหรับผู้ป่วยที่มีน้ำคั่งในร่างกายมากเกินไป
 • การรักษาโดยใช้เครื่องทำงานทดแทนไต ในผู้ป่วยอาการหนัก
 • การใส่ท่อชั่วคราวเพื่อใช้ในการฟอกเลือด

 

เวลาทำการ
วันอังคาร – วันอาทิตย์ เวลา 07.00-16.00 น.

สถานทีตั้ง
โรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ ชั้น 2   แผนกห้องไตเทียม  ขึ้นลิฟจากโถงรับรองไปยังชั้น 2  เลี้ยงขวา
การนัดหมายสอบถาม
โทรศัพท์  056-651407  ต่อ 528
โทรสาร   056-615558

 

 

 

 

คลินิกรักษ์ไต
งานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ

การบริการ  โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไต

 • วันเสาร์และอาทิตย์เวลา 10.00-12.00 น.
 • บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพ
 • บริการตรวจคัดกรองในกรณีมีอาการผิดปกติ
 • บริการตรวจและรับยาต่อเนื่องกรณีได้รับการวินิจฉัย

*สามารถโทรนัดหมายเวลาตรวจนอกเหนือจากเวลาที่กำหนดได้

การนัดหมายและสอบถาม
โทรศัพท์ 056-651407  ต่อ 107

โปรโมชั่นตรวจการทำงานของไตเบื้องต้น

 • ตรวจปัสสาวะ
 • ตรวจเลือด BUN , Cr
 • พบแพทย์เฉพาะทางด้านโรคไต