โรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ จังหวัดพิจิตร เป็นโรงพยาบาลขนาด 137 เตียง เปิดบริการ เป็นปีที่ 7 แล้ว  

 

ให้บริการผู้ป่วยด้วยเครื่องมือทันสมัย    
เครื่องMRI 1.5 T.    
เครื่องCT 128 Slice(เอกซเรย์คอมพิวเตอร์)    
ห้องสวนหัวใจ Cath Lab    
เครื่องESWL(เครื่องสลายนิ่ว) ฯลฯ  

   

 

โรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ รับสมัคร

รับสมัครแพทย์
กุมารเวชกรรม 1 อัตรา
อายุรกรรม 1 อัตรา
รับประกันรายได้ 250,000 บ.
ติดต่อโดยตรง นายแพทย์เสริมสุข เหลาหชัยอรุณ โทร. 089-6421122

รังสีแพทย์ 1 อัตรา
เทคนิคการแพทย์  1  อัตรา
ช่างไฟฟ้า   2   อัตรา

--------------------------------------------

โรงงานผลิตน้ำดื่ม วิน-วิน เปิดรับสมัครพนักงานดังนี้

ตำแหน่งงานในโรงผลิดน้ำวินวิน
ผู้จัดการโรงงาน
หัวหน้าบัญชี
เจ้าหน้าที่บัญชี
หัวหน้าการตลาด
เจ้าหน้าที่การตลาด
หัวแผนกบุคคล/ธุรการ
เจ้าหน้าที่บุคคล
เจ้าหน้าที่ธุรการ
หัวหน้าแผนกการผลิต
เจ้าหน้าที่การผลิต
เจ้าหน้าที่พัสดุ
หัวหน้าพัสดุ
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
แม่บ้าน
พนักงานขับรถส่งน้ำ
รปภ

ติดต่อสมัครงานได้ที่แผนกธุรการ โรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ