โรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ ยินดีต้อนรับ
เป็นโรงพยาบาลที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในจังหวัดพิจิตร
และมีบุคลากรที่ใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ
 
ยึดมั่นมาตรฐาน
  บริการด้วยใจ
  ฉับไวทุกเวลา
  รักษาด้วยเทคโนโลยี
เครื่องตรวจสวนหัวใจ
CATH LAB
เครื่องเดียวในโรงพยาบาลเอกชนภาคเหนือตอนล่าง

ใช้สำหรับ

- ตรวจหาความผิดปกติของเส้นเลือดหัวใจ
- ใส่ขดลวดขยายเส้นเลือดหัวใจ
เครื่องตรวจวินิจฉัยด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
MRI
เครื่องเดียวในโรงพยาบาลเอกชนภาคเหนือตอนล่าง
- ตรวจหาความผิดปกติของเนื้อเยื่อในร่างกาย
มีความปลอดภัยสูง มีความเสี่ยงต่อการแพ้รังสีต่ำมาก
ตรวจพบรอยโรคได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น
เครื่องสลายนิ่วด้วยคลื่นเสียง ESWL
เครื่องเดียวในโรงพยาบาลเอกชนภาคเหนือตอนล่าง
ใช้สำหรับ
รักษานิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ โดยไม่ต้องผ่าตัด
เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง
CT 128 สไลด์ พร้อม I Dose
- ใช้ตรวจหาความผิดปกติของร่างกายทุกส่วน
- ได้รับรังสีน้อยกว่าในคุณภาพที่ดีกว่า
เครื่องแรกในโรงพยาบาลเอกชนภาคเหนือ
jQuery Slider
 
 

 

 

เบอร์โทรสายตรงแผนกต่างๆของโรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ

เบอร์โทรศัพท์พื้นฐาน โทร. 056-611-407, 056-611-408

ประชาสัมพันธ์ โทร. 086-490-0562

ผู้ป่วยนอก(OPD-ER) โทร. 081-8867360

X-Ray โทร. 089-9603063

ผู้ป่วยหนัก(ICU) โทร. 089-960-3062

ผู้ป่วยในชั้น 3 โทร. 089-960-3029

ผู้ป่วยในชั้น 4 โทร. 088-286-1303

การเงิน โทร. 093-140-3363

ผู้รับบริการสามารถโทรติดต่อสอบถามกับแผนกได้โดยตรง